Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Paperipalvelu
Kisällintie 11 A
01730 Vantaa
y-tunnus: 0105201-3

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
markkinointi@paperipalvelu.fi

REKISTERIN NIMI

Paperipalvelun toimistotarvikkeiden verkkokaupan paperipalvelu.fi:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietojen käyttötarkoituksena on Paperipalvelun uutiskirjetilaajien markkinointi- ja myyntiviestintä. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta sähköpostimarkkinointia peruuttamalla itse uutiskirjeen uutiskirjeessä olevasta linkistä tai lähettämällä viestiä uutiskirjetilauksen peruutuksesta markkinointi@paperipalvelu.fi osoitteeseen.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat nimi ja sähköpostiosoite.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uutiskirjeen tilaajaksi päätyy kolmella eri tavalla:
1) tilaa itse uutiskirjeen verkosta
2) pyytää Paperipalvelun henkilökuntaa lisäämään henkilön uutiskirjelistalle
3) Tilaa tuotteita Paperipalvelusta, jolloin sähköposti lisätään listalle yrityskontaktina.
Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.

Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.