AAVE

Audiovisuaaliset laitteet, suunnittelu, asennus ja huoltopalvelu

VARIKKO

Toimistotarvikkeiden täyttöpalvelu

KYYTI

Kuljetus, varastointi ja asiakaskohtaiset lisäpalvelut

BRÄNDÄÄMÖ

Profiloidut ja painetut yritystuotteet

IT- ja esitystekniikka
Kokoukset ja neuvottelut
Hyvinvointi
Ensiapu
Kahviot
Hygienia
Pakkaus
Paperit
Toimiston laitteet
Sisustus
Kalustus
Mainos- ja liikelahjat
Toimistotarvikkeet
Painetut tuotteet
Profiloidut tuotteet
Ergonomia
Toimiston pienlaitteet
Työpiste
SULJE

Aave


AAVE-palvelu eli audiovisuaaliset ratkaisut

AAVE-palvelumme ratkaisee kaikki neuvottelu- ja kokous- tilojen sekä oppilaitosten luokkatilojen ja auditorioiden tarpeet. Palvelumme kattaa kaiken suunnittelusta laitteiden asennuksiin sekä asennusten jälkeisen huoltopalvelun.

Olemme uuden interaktiivisen, digitaalisen AV-tekniikan ja verkottamisen ratkaisutoimittaja. Tuotevalikoimastamme löytyy erittäin monipuolinen valikoima AV-laitteistojen parhaimmistoa. Laite- ja merkkivalikoimamme

edustaa sekä alan johtavia tuotemerkkejä että huolella valittuja, uusia ominaisuuksia ja innovaatioita tarjoavia haastajia. Otamme tuotevalinnoissamme huomioon myös ympäristöarvot kuten laitteiden komponenteissa elohopea- ja lyijyvapauden.

Paperipalvelun AAVE-palvelun alan osaajat toteuttavat ratkaisut alun ideoinnista ja järjestelmän suunnit- telusta toteutukseen ja koekäyttöön sekä täydelliseen huolto- ja ylläpitopalveluun asti. Meiltä onnistuu myös etävalvontaratkaisut pilvipalvelun kautta.

SULJE

Varikko
 


VARIKKO-hyllytyspalvelun keskeinen tavoite on asiakkaan tarvikkeiden hankintaprosessin sekä koko logistisen jakelutien tehokkuuden parantaminen. Palvelun avulla asiakas saa optimoitua tilaus-, toimitus- ja laskutus- tapahtumat sekä minimoitua hankinnan kokonaiskustannuksia.

Palvelun avulla asiakas varmistaa tehokkaan ja toimivan toimistotarvikehuollon sekä yhtenäisten toimintatapojen käyttöönoton.

Varikko-hyllytyspalvelussa asiakkaalla on aina oikeat tarkoituksen mukaiset ja sovitut tuotteet saatavilla ilman hankalia tilausrutiineja.

Paperipalvelun toimistotarvikkeiden VARIKKO-hyllytyspalvelu on tarkoitettu yrityksille sekä julkisen sektorin eri asiakkaille, jotka haluavat helpottaa toimistotarvikehankintoja ja vapauttaa resursseja asiakkaan omaan tuottavaan toimintaan.

SULJE

Kyyti


Paperipalvelu on antanut KYYTIÄ pääkaupunkiseudulla jo vuodesta 1948 eli 67 vuotta. Palvelulla ei ole ollut erillistä nimeä - se on ollut osa palvelukonseptiamme alusta saakka. KYYDIn palveluja on laajennettu kuljetuksesta ja varastoinnista asiakaskohtaisiin lisäpalveluihin, joita ovat mm. asiakkaidemme markkinointimateriaalin tuotanto, varastointi ja tapahtumahallinta.

Yritystapahtumien ja markkinointimateriaalien tuotanto, varastointi sekä hallinta ovat meille ihana lisäys KYYTIpalvelu repertuaarissamme.

Henkilökohtainen palvelu ja asiakkaan erityistoiveet huomioiden kuljettajamme ovat erityinen lenkki koko palveluketjussamme. Tuomme tilatut tuotteet yhteen paikkaan tai puramme tilauksen erityistoiveiden mukaan vaikka kerroksiin tai eri pisteisiin. Mikä olisikaan mukavampaa kuin PP:n kuskin palvelualttius; kopiopaperilaatikon purku paikalleen ja paperit kopiokoneeseen, kierrätys, papereiden pois vienti tai kahviotuotteet keittiöön toimitettuna hymyn kera?

SULJE

Brändäämö


Paperipalvelu jo nimensäkin puolesta kertoo toimintamme alkumetreistä. Vuodesta 1948 olemme toimittaneet paperia suomalaisille yrityksille ja toimistoille. Välillä painoimme logomerkattuja käärepapereita myös itse. Paperipalvelu on jatkanut perinnettä logo-, brändi- ja yritysbrändättyjen tuotteiden suunnittelijana sekä toimittajana.

Oli kyseessä brändätyt kirjekuoret, lomakkeet tai yrityslahjat saat kaiken saman katon alta – suunnittelun, ideoinnin, tuotannon sekä logistiikan. Lähtökohtamme BRÄNDÄÄMÖ-palvelullammeon ymmärtää asiakkaan brändi, tarpeet ja kohderyhmät, eli mitä tuotteilla halutaan saavuttaa.

Näin voimme taata kustannustehokkaan ja toimivan ratkaisun jakeluteineen.

Yrityksen omat brändätyt tuotteet ovat osa Paperipalvelun tarjontamme koostuu kampanja- ja myynninedistämistuotteista, liikelahjoista, yritystekstiileistä sekä työvaatteista. Parhaimmillaan brändituote jättää muistijäljen ja sitä käytetään kauan. Näin ollen se muistuttaa antajastaan pitkään. Siksi onkin tärkeää, että annettu viesti on aina mahdollisimman yhdenmukainen.

SULJE
IT- ja esitystekniikka
Kokoukset ja neuvottelut
Toimiston laitteet

Tekniikka

Interaktiivinen ja tekninen maailma verkottaa meitä eri palveluihin ja järjestelmiin sekä pitää kommunikaatiomme korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin. Tietokoneet, toimiston erikokoiset ja eri tarkoituksiin soveltuvat laitteet, mobiilit sekä etäyhteydet muuttuvine tarvikkeineen ja lisälaitteineen ovat osa jokaista työpäiväämme.

Tuote­ ja palveluvalikoimamme on laaja, se käsittää monipuolisen l aite­ ja tarvikevalikoiman, joka on huolella valittu ja muuttuu jatkuvasti uusien tekniikoiden ja tarpeiden mukaan.

Lisäpalveluna Paperipalvelun oman AAVE­palvelun osaajat toteuttavat audiovisuaalisen kartoituksen ja ratkaisut, alun ideoinnista järjestel­män suunnitteluun, toteutukseen ja koekäyttöön. Täydennä yhteistyötä kanssamme huolto­ ja ylläpitopalveluillamme.

SULJE
Hygienia
Ensiapu
Kahvio
Ergonomia
Hyvinvointi

Kahvio ja hyvinvointi

Kahvin tuoksu, raikkaat juomat ja pienet naposteltavat kokouksen tai työpäivän lomassa ilahduttavat meitä kaikkia ja antavat energiaa vaik­kapa neuvotteluun. Ja kukapa ei haluaisi tulla muistetuksi yrityksenä, jossa tarjotaan sitä ”hyvää kahvia”.

Hyvinvointi ja taukojumpat ovat osa arkeamme myös toimistoissa. Olemme laajentaneet valikoimaamme ergonomiatuotteiden ja luontais­tuotteiden puolelle – lisäenergiaa!

Puhtaus ja hygienia ovat osa hyvinvointia. Toimistoissa on liuta hy­gieniaan liittyviä toimintoja ja tuotteita. Haluamme auttaa ja innoittaa siivouksen, saniteettitilojesi tai pesupisteidesi hygienian ylläpidossa.

Joskus pelkkä puhallus ei riitä! Onko toimistossasi riittävä valmius antaa ensiapua, jos sattuu haaveri? Ensiapukartoitus ennaltaehkäisee haavereiden sattumista ja teemme sen ammattilaisten kanssa teille koor­dinoidusti. Palveluistamme löytyy myös ensiapukaappien täyttöpalvelu.

SULJE
Kalustus
Työpiste
Toimiston pienlaitteet
Sisustus
Ergonomia
Toimistotarvikkeet

Toimiston tarvikkeet

Tutkimusten mukaan työ siirtyy voimakkaasti omista työpisteistä yhteisiin pieniin työryhmiin sekä neuvotteluihin. Työn muuttuessa ja siirtyessä toimiston ergonomia, muuteltavat työpisteet, huonekalujen säädöt korkeuksineen ja toimivine lisävarusteineen ovat edellytys toimi­vaan työympäristöön.

Pidämme monia asioita itsestäänselvyyksinä, mutta mitä jos printteristä loppuu muste tai nitojasta niitit? Paperipalvelun toimistotarvikkeiden VARIKKO­täyttöpalvelu pureutuu juuri tähän asiaan; etteivät tuotteet lopu kesken. VARIKKO­palvelu on tarkoitettu yrityksille sekä julkisen sektorin asiakkaille, jotka haluavat helpottaa toimistotarvikehankintoja ja vapauttaa resursseja omaan tuottavaan toimintaansa.

Täyttöpalvelun keskeinen tavoite on asiakkaan tarvikkeiden hankinta­prosessin sekä koko logistisen jakelutien tehokkuuden parantaminen. Täyttöpalvelun avulla asiakas saa optimoitua tilaus­, toimitus­ ja lasku­tustapahtumat sekä minimoitua hankinnan kokonaiskustannuksia.

SULJE
Painetut tuotteet
Mainos- ja liikelahjat
Profiloidut tuotteet

Paperit, painetut ja profiloidut tuotteet

Paperipalvelu jo nimensäkin puolesta kertoo toimintamme alkumetreistä. Vuodesta 1948 olemme toimittaneet paperia suomalaisille yrityksille ja toimistoille. Välillä painoimme logomerkattuja käärepapereita myös itse. Paperipalvelu on jatkanut perinnettä logo-, brändi- ja yritysprofiloitujen tuotteiden suunnittelijana sekä toimittajana.

Oli kyseessä profiloidut kirjekuoret, lomakkeet tai yrityslahjat saat kai­ken saman katon alta – suunnittelun, ideoinnin, tuotannon sekä logis­tiikan.

Lähtökohtamme BRÄNDÄÄMÖ­palvelullamme on ymmärtää asiakkaan brändi, tarpeet ja kohderyhmät, eli mitä tuotteilla halutaan saavuttaa. Näin voimme taata kustannustehokkaan ja toimivan ratkaisun jakelu­teineen.

Onnellisen toimistoelämän puolesta.

Meille on tärkeää lisätä onnellisuutta toimistoelämässä. Haluamme, että asiointi kanssamme on vaivatonta ja mukavaa, luotettavaa ja henkilö­kohtaista.

Olemme kiinnostuneita asiakkaistamme, kuuntelemme – ehkä kyseen­alaistammekin – pystyäksemme tarjoamaan juuri oikeat tuotteet ja palvelut sekä välttämään turhaa tavaraa ja kulutusta. Säästämme resursseja: aikaa, rahaa ja ympäristöä sekä lisäämme onnellisuutta.

Tarinamme alkoi vuonna 1948 – eri­laisessa maailmassa, missä ihmisen perustarpeet olivat samanlaiset: helppoutta, sujuvuutta, pieniä onnen hetkiä.
Kuvassa Juhani Koskimo, Paperi­palvelun toimitusjohtaja toisessa pol­vessa vuosina 1980-2000, kuvattuna vuonna 1968.

Onni on pieniä asioita
Ainoa pysyvä asia on muutos
Historia
SULJE

Onni on pieniä asioita.

8+8+8 Sanotaan, että elämä on tasapainossa kun vuorokausi jakautuu yhtä pitkiin jaksoihin työtä, vapaa-aikaa ja lepoa.

Työpaikalla pieniä onnen hetkiä ovat vaikkapa tuoksuva tuore kahvi tai hyvin järjestetty toimistotarvikkeiden varasto. Tai virheettömästi toimiva videoneuvottelu ja nopea tulostin.


Mistä sinä tulet hyvälle mielelle?

Paperipalvelu tarjoaa kansainvälisetpalvelut yhteistyössä Office Depotin kanssa.

Office Depot on yksi maailman suu­rimmista toimijoista toimistotuottei­den ja palveluiden alalla. Toiminta on alkanut vuonna 1986 ja yritys on edustettuna yli 60 maassa. Office Depotin liikevaihto on noin 11,6 miljardia USD ja se palvelee miljoonia asiakkaita kansainvälisesti, monikan­sallisista suuryrityksistä aina paikalli­siin pienyrityksiin.


Ainoa pysyvä asia on muutos.

Maailma muuttuu koko ajan ympärillämme. Työn tekeminen muuttuu ja siirtyy enemmän ryhmiin, yhteisiin tiloihin, etäyhteyksiin. Yhä harvemmalla on oma työpiste.

Paperipalvelu on myös muuttunut vuosien saatossa yrityskuvaltaan, palveluil­taan ja tuotteiltaan. Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja laajentaneet valikoi­maamme niin, että asiakas saa saman katon alta kaiken omaan toimistoonsa, yhdellä toimituksella ja laskulla.

Muutosta on myös Paperipalvelun kansainvälistymisen voimistuminen vuodesta 2012, josta lähtien olemme voineet tarjota kansainväliset palvelut yhteistyössä Office Depotin kanssa.

Haluamme Paperipalvelussa auttaa asiakkaitamme säästämään aikaa omaan ydintekemiseen, me hoidamme oikeat tuotteet oikeassa ajassa ja oikeaan paik­kaan työpaikallesi. Tulemme mielellämme kertomaan lisää ratkaisuistamme palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi.

1948
1952
1958
1970
1971
1974
1980
1985
1990
1996
2000
2006
2006
2009
2011
2011
2011
2011
1948

Elis Harmela perustaa Paperipalvelun

Vuonna 1948 Elis Harmela perusti Paperipalvelun vanhempiensa kanssa. Sodan jälkeinen pula-aika osoittautui luontaiselle myyjälle hyväksi ponnahduslaudaksi. Elis kiersi salkku kädessä konttoreita ja myi kaiken, minkä käsiinsä sai.
1952

Bradford-jakeluauto otetaan käyttöön

Olympiakesänä 1952 Paperipalveluun hankittiin ensimmäinen oma jakeluauto. Linjakkaalla Bradford-pakettiautolla kierreltiin myymässä – ennen oman auton hankintaa työhön oli käytetty polkupyörälähettejä ja vuokra-autoja.

Samana vuonna Elis tapasi tulevan vaimonsa, Sylvi Koskimon. Naimisiin pariskunta meni seuraavana vuonna.
1958

Paperipalvelu täyttää 10 vuotta

Vuonna 1958 juhlistettiin Paperipalvelun kymmenen vuoden taivalta. Paperipalvelu oli kasvanut yhden perheen pyörittämästä liikkeestä yli kahdenkymmenen työntekijän yritykseksi.
1970

Palkat ensimmäistä kertaa pankkiin

Paperipalvelun palkat maksettiin ensimmäistä kertaa pankkiin vuonna 1970. Sitä ennen palkkarahat laitettiin käsin pusseihin – vaikka töissä oli jo yli 50 henkilöä.
1971

Ensimmäinen oma toimitalo valmistuu

Paperipalvelu kasvoi huimaa vauhtia 60-luvulla  ja ajatus omista toimitiloista alkoi kypsyä. Toimitilojen suunnittelu alkoi 60-luvun loppupuolella. Vuonna 1971 uudet Metsälän toimitilat valmistuivat ja yritys keskitti toimiston, varaston ja tuotannon saman katon alle. Ennen tätä toimisto oli ehtinyt muuttaa Vuorimiehenkadulta Lönnrotinkadulle ja sieltä edelleen Töölöön. Tavaroita oli varastoituna monessa eri paikassa.
1974

Ensimmäiset kuvastot tehdään käsin

Ensimmäinen kuvasto ilmestyi vuonna 1974. Se oli mustavalkoinen ja monistettu vanhalla Rexrotarilla. Paperipalvelun silloinen markkinointijohtaja Timo Laajasalo muistelee piirtäneensä mallikuvasta läpi pergamiinipaperille. Nämä pohjakuvat sitten monistettiin. Kuvasto tehtiin kokonaan käsityönä. ”Oli se silloin vähän toista kun nyt 2000-luvulla, kun työ tehdään digitaalisena ja kuvaston sivumäärä on valtava”, Laajasalo vertaa.
1980

Toinen sukupolvi ottaa ohjat käsiin

1980-luku alkoi sukupolven vaihdoksella. Paperipalvelun toimitusjohtajaksi siirtyi Elis Harmelan jälkeen Sylvi Harmelan poika Juhani Koskimo.
1985

Siirrytään tietokoneaikaan

Paperipalvelu siirtyi tietokoneaikaan vuonna 1985 – ei siis aivan ensimmäisten joukossa. Silloinen toimitusjohtaja Juhani Koskimo osallistui Markkintointi-instituutin kahden vuoden kurssille ja myöhemmin vielä Helsingin kauppakorkeakoulun JOKO-kurssille. Kurssilta tarttui mukaan tietokonealan ammattilainen Eila Termonen, joka tuli vetämään firman atk-uudistuksen.

Uudistuksen myötä monet toimisto- ja varastorutiinin helpottuivat. Samalla säästettiin myös kuluissa.
1990

Oma muovitehdas perustetaan Saloon

Paperipalvelun puoliksi omistama mappeja, kansioita ja muovitaskuja valmistava Pertinax Oy perustettiin Saloon vuonna 1990. Uusi yritys oli vahva osa Paperipalvelun uutta linjaa: toimistotarvikkeiden tuotantoon lähteminen. Pertinax Oy:n perustamisen myötä yrityksessä alkoi vientitoiminta.

”Kun Itä-Eurooppa kaatui, lähdin reppu kourassa lähialueille myymään toimistotuotteita”, muistelee Timo Laajasalo, joka toimi pitkään Paperipalvelun myynti- ja markkinointitehtävissä.
1996

Pankkitukkutoiminta alkaa

Vuonna 1996 alkoi pankkitukkutoiminta, kun pankit ulkoistivat konttoritarvikehankintansa. Paperipalvelu pääsi mukaan uusien atk-järjestelmiensä ansiosta. Toiminta alkoi Osuuspankista, joka siirsi koko toimistotarvikevarastonsa Paperipalvelun hoidettavaksi.
2000

Verkkolaskujen lähetys alkaa

Paperipalvelun innovatiivisuus jatkuu. Yhteistyö pankkien kanssa tuotti ideoita ja vuonna 2000 Paperipalvelu lähetti verkkolaskuja ensimmäisenä Suomessa. Kokemukset verkkolaskuista herättivät runsaasti kiinnostusta yrityksissä ja saimme olla kertomassa laskun käsittelyyn liittyvistä kustannussäästöistä.
2006

Toimitusjohtaja kolmannessa sukupolvessa

Vuoden 2006 alussa perheyrityksen peräsimeen tarttui kolmas sukupolvi, kun Jere Koskimo nimitettiin toimitusjohtajaksi. Jere on tullut Paperipalveluun vuonna 1998 ja on ollut aikaisemmin tuotepäällikkönä ja viimeksi vastannut hankinnasta ja logistiikasta.
2006

Laatu- ja ympäristöjärjestelmä

Omat prosessimme vaativat voimakkaassa kasvussa myös kehittämistä. Otimme projektiksi laatu- ja ympäristötavoitteet pystyäksemme tehokkaammin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Tarkoituksena on lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä kehittää omaa toimintaa.

Paperipalvelulle myönnettiin ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit.
2009

Uusi logistiikkakeskus

1.1.2009 muutimme uusiin tiloihin Vantaan Piispankylään. Uudet itselle suunnitellut tilat sisältävät 1000 m² toimistotilaa ja 6000 m² varastotilaa.
2011

Profiler hankittu

2011 yhdistyy Paperipalvelun katon alle profiilituotteisiin erikoistunut Profiler. Tästä eteenpäin pystyimme tarjoamaan asiakkaillemme aivan uudella tavalla personoituja tuotteita, kuten liike- ja henkilöstölahjoja ja merkittyjä työvaatteita.
2011

Keski-Suomen Toimistomaailma Oy

Maaliskuussa 2011 Paperipalvelu osti Keski-Suomen Toimistomaailma Oy:n. Jyväskylä on saatu miehitettyä ja paikallisessa toimipisteessä on kivijalkamyymäläkin.
2011

Pirkan Toimistovaruste

2011 Paperipalvelu osti Pirkan Toimistovarusteen. Näin saimme Tampereelle paikallisen toimipisteen ja Pirkan Toimistovarusteen vahavan AV osaamisen.
2011

Office Depot kumppanuus

Paperipalvelu aloitti yhteistyön kansainvälisen toimistotarvikejätti Office Depotin kanssa.
Mikko Hiltunen, päällikkö, Toimisto- ja toimipaikkapalvelu, SOK Hallintopalvelut ja riskienhallinta: "Kumppanuutemme Paperipalvelun kanssa on mahdollistanut tavoitteidemme mukaisen pyrkimyksen vähentää tavarantoimittajia ja keskittää hankintoja eri hankintakategorioiden parhaille osaajille. Toiminnan laadun lisäksi arvostamme Paperipalvelun tarjoamaa palvelun kustannustehokkuutta ja yhteyshenkilöiden hyvää henkilökohtaista palvelua.
Paperipalvelun palvelukokonaisuus tukee hankintaprosessimme tavoitteita ja palvelee tuhansia käyttäjiämme ympäri Suomen eri toimipaikoissamme. Pitkään jatkunut yhteistyömme on meille helppo ja kokonaistaloudellinen tapa hoitaa tomistotarvikehankintamme"
Minna Hyvönen, Valio Oy, sisäiset palvelut: "Olemme erittäin tyytyväisiä Paperipalvelun toimivaan hyllytyspalveluun ja logistiseen kokonaispalveluu, toimitukset ovat nopeita ja laadukkaita. Paperipalvelulta on mahdollista saada myös pikaisia saman työpäivän aikana tapahtuvia toimituksia. Saamme keskitettyä hankintojamme, koska Paperipalvelu tarjoaa mahdollisuuden laajentaa valikoimaa eri tuoteryhmiin, kuten liikelahjoihin.
Olemme halunneet vähentää laskujen määrää ja Paperipalvelulla onkin mahdollisuus lähettää koontolaskuja toiveidemme mukaisesti."
Asiakaspalvelu
Vantaa
Jyväskylä
Tampere
Yritystiedot
SULJE
Työpaikat
Tiedotteet
Uutiset
Paperipalvelu Koskimo ja Rännäli Oy
Y-tunnus: 0105201-3

Asiakaspalvelu
0207 750 444Kisällintie 11a
01730 Vantaa
Tampellan Esplanadi
3 A 9
33100 Tampere
Ahjokatu 14-16 LH 14
40320 Jyväskylä
linkedin facebook twitter Instagram
Työpaikat

Paperipalvelu Koskimo ja Rännäli Oy – Onnellisen toimistoelämän puolesta

Hankintapäällikkö

Paperipalvelu on vuonna 1948 perustettu perheyritys, jonka palveluksessa työskentelee noin 70 henkilöä, kuluvan vuoden liikevaihtomme tulee olemaan noin 20 miljoonaa euroa. Autamme asiakkaitamme menestymään työssään. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavasti kaikki toimisto-, kahvio-, hygienia-, it- ja av-tarvikkeet ja niihin liittyvät erilaiset palvelukonseptit sekä mainos- ja liikelahjat. Asiakkaitamme ovat Suomessa sekä kansainvälisesti toimivat suuret ja keskisuuret yhtiöt ja yhteisöt. Pääkonttorimme sijaitsee Vantaan Kivistössä.

Lisätietoja meistä: www.paperipalvelu.com.

Haemme rautaista hankinnan ammattilaista äitiyslomasijaiseksi.

Oletko sinä etsimämme hankintapäällikkö

Vastaat yrityksen hankintatoiminnan päivittäisestä saumattomasta sujuvuudesta liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Keskeisiin tehtäviisi kuuluu mm. hankintaprosessien suunnittelu, kehittäminen ja ohjaaminen sekä toimittajasopimusten neuvottelu. Toimit esimiehenä ja asiantuntijana 10 henkilön tuotehallintatiimissä, jossa työskentelee tuoteryhmäpäälliköitä, ostajia sekä projektipäällikkö ja -koordinaattori. Vastuullasi on varmistaa ja mahdollistaa tuotehallinnan kautta korkea asiakastyytyväisyys sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Menestyäksesi tehtävässä:
 • sinulla on yli 5 vuoden kokemus hankintatoimen menestyksellisestä vetämisestä
 • sinulla on kokemusta ja halua toimia esimiehenä asiantuntijatiimissä
 • omaat erinomaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • olet analyyttinen ja ongelmanratkaisukykysi on erinomainen
 • olet rohkea, ratkaisukeskeinen ja organisointikykyinen
 • arvostamme tukkukaupan sekä kuluttajakaupan tuntemusta
 • työskentelet suomen lisäksi myös englannin kielellä, muu kielitaito eduksi
 • lisäksi olet aktiivinen, positiivinen ja osaat innostua arjen onnistumisista. Kokonaisuuden haltuunottoa nopeuttaa, jos sinulla on kokemusta Logisticarin käytöstä ja sen analyyttisistä mahdollisuuksista.

  Tarjoamme:
 • näköalapaikan korkealaatuisten tuotteiden parissa
 • innostavan ja kehittyvän yrityskulttuurin, jossa arvostetaan työntekijöitä ja tarjotaan kehitysmahdollisuuksia
 • mukavat työkaverit sekä modernit ja viihtyisät toimitilat
 • paikan vakavaraisessa perheyrityksessä.

  Pääset työskentelemään jatkuvasti kehittyvällä toimialalla hyvämaineisessa yrityksessä. Tehtävässäsi raportoit suoraan toimitusjohtajalle ja työskentelet tiiviissä yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

  Tehtävä on määräaikainen äitiysloman sijaisuus 1.9.2017 asti. Paikka täytetään mahdollisimman pian oikean henkilön löydyttyä, kuitenkin viimeistään elokuussa 2016.

  Lisätietoja tehtävästä antaa markkinointijohtaja Joanna Malm puh 050 386 9890 keskiviikkona 11.5. ja torstaina 12.5. klo 14.00 – 15.00.

  Lähetä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen 20.5.2016 mennessä osoitteeseen rekrytointi@paperipalvelu.fi otsikolla "Hankintapäällikkö".


 • Taloushallinnon ammattilainen

  Haemme Vantaan Kivistössä sijaitsevaan toimistoomme luotettavaa ja aktiivista taloushallinnon ammattilaista eläkkeelle siirtyvän työkaverimme seuraajaksi

  Tehtäviisi kuuluu mm.:
 • päivittäisten rahatilitapahtumien kirjaaminen ja laskujen maksatus
 • myyntireskontran kokonaisvaltainen hoito mukaan lukien luotonvalvonta, perintä ja siihen liittyvä asiakaspalvelu
 • reskontrien kuukauden/tilikauden päättäminen
 • palkanlaskenta sekä palkkahallinto sisältäen lakisääteiset vakuutusyhtiö- sekä viranomaisilmoitukset
 • kirjanpitäjän sijaistaminen.

  Tehtävässä menestyminen edellyttää:
 • soveltuvaa koulutusta
 • vähintään 5 vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä
 • oma-aloitteista ja proaktiivista työskentelyotetta
 • erinomaisia tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja
 • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

  Tarjoamme:
 • paikan mukavassa ja yhteen hiileen puhaltavassa taloushallinnon tiimissä
 • modernit ja viihtyisät toimitilat vakavaraisessa perheyrityksessä
 • innostavan ja kehittyvän yrityskulttuurin, jossa arvostetaan työntekijöitä ja tarjotaan kehitysmahdollisuuksia.

  Pääset työskentelemään jatkuvasti kehittyvällä toimialalla hyvämaineisessa yrityksessä. Tehtävä on vakituinen ja paikka täytetään mahdollisimman pian oikean henkilön löydyttyä.
  Lisätietoja tehtävästä antaa talouspäällikkö Irja Mäki, to 12.5. klo13–14 ja
  pe 13.5. klo 9-10 puh. 041 5439494.

  Lähetä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen 28.5.2016 mennessä osoitteeseen rekrytointi@paperipalvelu.fi otsikolla "Taloushallinnon ammattilainen".


 • Tiedotteet
  Uutiset