Vastuullisuus on välittämistä

Mistä sinä välität niin paljon, että olet valmis myös toimimaan asian hyväksi? Mikä on niin tärkeää, että haluat käyttää aikaasi, energiaasi ja resurssejasi asian edistämiseksi?

Yritysvastuun monet teemat ovat tänä päivänä tärkeässä roolissa useimpien yritysten arjen valinnoissa ja toiminnoissa. Hyvä yrityskansalainen ottaa valinnoissaan huomioon mm. ympäristön, monimuotoisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, pyrkii maksimoimaan positiiviset ja minimoimaan negatiiviset vaikutukset sekä kaikkien sidosryhmien kuin ympäristönkin kannalta. Hyvä yrityskansalainen toimii lain ja säädösten mukaan, eikä mene sieltä missä aita on matalin.

Paperipalvelussa yritysvastuu tarkoittaa edellä kuvatun lisäksi myös läsnäolevaa ja välittävää yrityskulttuuria. Toimimme 70-vuotiaan perheyrityksen arvojen mukaisesti; myötätuntoisesti ja suurella sydämellä.

Vastuullisuusohjelmassamme on 3 teemaa, jotka ohjaavan kaikkea toimintaamme ja näkyvät arjen teoissa ja toiminnoissa.

PP Onnellinen työelämä

Haluamme tuotevalinnoilla, palvelukonsepteilla, asiakaspalvelullamme sekä yrityskulttuurillamme tuoda sujuvuutta arkeen. Onnellinen työelämä on myös sujuvaa työelämää. Viime vuosina huomiomme on kiinnittynyt myös turvallisuuteen. Tästä osoituksena Paperipalvelu on saanut 72. suomalaisena yrityksenä viranomaisen myöntämän turvallisuusselvitystodistuksen.

PP Ympäristö ja vastuulliset valinnat

Edistämme omalta osaltamme kehitystä kohti vähähiilistä kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Pienennämme ympäristövaikutuksia yhteistyössä koko toimitusketjun sekä asiakkaidemme kanssa. Jätteiden hyötykäyttö, kierrätys, logistiikan päästöt ja reittioptimoinnit ovat esimerkkejä arjen teoistamme ja valinnoistamme.

Tiivis ja pitkäaikainen yhteistyömme Faber-Castell -brändin kautta kuvastaa myös hyvin arvomaailmaamme. Faber-Castellin laadukas ja ympäristöä kunnioittava tuotteiden tuotantotapa sekä konkreettiset toimet ympäristön eteen; Brasilian metsän istutus sekä luonnon monimuotoisuuden suojeluohjelmat; ovat hyviä esimerkkejä arjen vastuullisuudesta.

PP Myötätunto ja välittäminen

Suomalaisena 70-vuotiaana perheyrityksenä ihmisen koko elinkaari on meille sydämen asia. Tuemme säännöllisesti mm. lasten harrastustoimintaa, nuorten työelämään tutustumisesta tarjoamalla sekä työharjoittelu- että oppisopimuspaikkoja. Uutena tukikohteenamme on alkamassa ikäihmisten kaveritoiminta.

Kun välittämiseen lisätään toiminta, voimme puhua myötätunnosta.

Yksilötasolla myötätunnon vahvistuminen luo henkilökohtaista hyvinvointia ja lisää merkityksellisyyttä. Useat tutkimukset puhuvat sen puolesta että oma hyvinvointi ja tekemisen merkityksellisyys parantaa työhyvinvointia. Työhyvinvointi puolestaan on suorassa suhteessa tuloksellisuuteen.

Dalai Lama on sanonut ”Jos haluat olla onnellinen, kehitä myötätuntoa”.

PP Onnellisen työelämän puolesta

Ps Myötätunto on taito, jota voi harjoitella. Mikä on se kohtaaminen, jossa sinä voisit harjoitella tätä taitoa?

Back to top